• Görsel sanatlar dersinin amacı;

                 Yaratıcılığı destekleyen, çağdaş, özgür, profesyonel bilgi birikimine dayalı eğitim - öğretim anlayışı içinde sanatsal alanlarda faaliyet gösteren, Atatürk İlkelerine bağlı, topluma ve bilim dünyasına saygılı, teknolojiye hakim, ulusal ve uluslar arası düzeyde yarışabilen, sanat ve yaratıcılığın temel ilkeleri doğrultusunda hareket eden, özgün eserler ortaya koyan, gelişime açık, yaratıcı, girişimci ve ekip çalışmasına yatkın, sanat, kültür, estetik bilinci gelişmiş, doğa, toplum ve uygulamalı bilimleri, sanat ile bağdaştırarak, bilime ve sanata katkı sunabilen bireyler yetiştirmektir.

     Öğrencilerimiz resim, heykel, seramik, baskı sanatları, mozaik alanlarında da donanımlı atölyemizde çalışmalarını sürdürmektedirler. Farklı teknikleri kullanarak sanatsal ifade biçimlerini tanımalarını ve yaşamın her alanında gerekli olacak yaratıcı dürtülerini harekete geçirmelerini, sanata, topluma duyarlı bireyler olmalarını hedefliyoruz.

      

     Görsel Sanatlar Dersi Etkinlikleri

     • Okul içi ve dışında yapılan gösterilerin dekor ve kostüm çalışmaları,
     • Okul içi serbest zaman seramik ve resim etkinlikleri,
     • Hafta içi ve hafta sonu ders dışı zamanlarda serbest çalışma imkânı,
     • Sürekli ve süreli sergilere geziler,
     • Güncel panel, söyleşi takibi ve katılma,
     • Resim yarışmalarına katılma,
     • Yılsonu okul sergisi

      

     IB Görsel Sanatlar

     IB "Görsel Sanatlar" seçmelisi öğrencilerimizin tüm kültürler arası ortak bir anlatım dili olan plastik sanatlar hakkında genel bilgi edinmelerini; farklı sanat biçimleri ve görüşleri hakkında bakış açısı ve yorum yapabilme yetisi kazanabilmelerini hedefler. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

     Görsel Sanatlar dersi, standart düzey ve ileri düzey olmak üzere iki seviyede verilir. Lisenin son iki senesi yürütülen bu programda, öğrenciler uygulamalı atölye çalışmalarına paralel olarak bir araştırma defteri hazırlamak durumundadırlar. Uygulamalı atölye çalışmaları, öğrencilerin ilgi alanlarına giren çok çeşitli konu, teknik ve malzemelerle çalışma yapabilmelerine olanak sağlar. Araştırma defterleri ise, öğrencilerin sanat, sanat tarihi, güncel sanat ve kültür olayları ile ilgili araştırma, gözlem, doküman, yorum, öneri, çizim ve tasarımlarını içinde toplayan bir çalışmadır.
     İki yıllık bu programın sonucunda açılan kişisel sergi ve araştırma defterleri IB Organizasyonundan tayin edilen bir değerlendirme uzmanı tarafından değerlendirilir.

      

      

  • İletişim

   • KOCAELİ - GEBZE KAYMAKAMLIĞI / Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi
   • info@tevitol.k12.tr
   • info@tevitol.k12.tr
   • 0262 679 3636
   • Muallimköy Mah. 4126. Sok 25/A Gebze Kocaeli
 • Resim Galerisi

  • 2018 Mezuniyet
  • Okul Fotoğrafları